Forskning og utvikling

Norwegian Lobster Farm har løst flaskehalser i liten og kontrollerbar skala

Selskapet har bygget biomasse i takt med kompetanse og har tilrettelagt et utviklingsløp som gjør det mulig å oppskalere oppdretts-produksjon av hummer i Norge og andre steder i verden. Selskapet har dokumentert verdikjeden (egg to plate) med over 60 fagrapporter,  populærvitenskapelige artikler, peer-review artikler, proceedings  og andre vitenskapelig innlegg gjennom de siste 13 årene.

Forretningskonseptet har derfor bakgrunn fra et langsiktig forsknings­prosjekt med dedikerte gründere som besitter en bred kunnskap om landbasert oppdrett av hummer.

Teknologi

Norwegian Lobster Farm har utviklet og patentert en oppdrettsteknologi som er biologisk, teknologisk og økonomisk bærekraftig

Produksjonssystemet muliggjør en full utnyttelse av vannvolum i 3 dimensjoner og tilrettelegger for sporing av individer gjennom hele produksjonssyklusen. Teknologien gjør det dermed mulig å fôre og inspisere hvert enkelt individ daglig, selvrens i bur og kar, samt at hummeren kontinuerlig får tilført friskt oppvarmet sjøvann. Produksjonsmetoden er nesten fullt ut automatisert.

Resirkulering og rensing av sjøvann er viktig for å opprettholde et godt vannmiljø, og for å redusere kostnader relatert til oppvarming siden hummer vokser best ved 20 grader C. Systemet er både land- og modulbasert og tilrettelegger for intensiv oppdrett av hummer i oppvarmet sjøvann helt uavhengig av spillvarme fra forurensende industri.

Automatisering

Helautomatisert produksjon

Norwegian Lobster Farm har utviklet roboter for sortering av yngel, innsetting av yngel, fôring i individuelle bur, samt utviklet bildebehandlingsprogram og remote desktop løsning som bidrar til å automatisere produksjonsmetoden.

Fôrutvikling

I landbaserte resirkuleringsanlegg er det viktig å redusere fôrspill for å kunne opprettholde et optimalt vannmiljø

Norwegian Lobster Farm har derfor utviklet et velfungerende formulert fôr som hummeren spiser med god appetitt fra klekking til porsjonshummer. Dette fôret er tilpasset selskapets egenutviklede fôringsrobot som doserer fôret ut med høy grad av nøyaktighet. Ved å bruke et formulert fôr reduseres også behovet for store investeringer i produksjonsanlegg for levende fôr, samt effektiviserer den daglig fôringen og reduserer fôrspill.

Norwegian Lobster Farm