EU – EUROSTAR project DEVAELA

The DEVAELA proejct will facilitate a cost-efficient land-based method for farming lobster in RAS that represents a breakthrough in the aquaculture industry. We minimize labour via automated production and significantly reduce operational costs – our data projections show that breakeven is already reached at a 10MT/year production level. The project will conduct on-farm lobster health and welfare surveillance (to ensure the highest quality standards of final product). Continuous tracking of water quality will be benchmarked against nutrition, health, and welfare indicators to secure optimal performance parameters and high economic return. This unique solution, which unites and adapts multiple advanced technologies, has no equivalent on the market today.

3rd annualt ELCE meeting held in Stavanger

The European Lobster Centre of Excellence (ELCE) was founded in April 2013 in Padstow, England. The ELCE network has 13 members from 6 different European countries. The 2nd annual meeting was held in New Berwick, Skottland in 2014, where new members were recruited.

The 3rd annual meeting was held in Stavanger and Kvitsøy on the 18 and 19 May 2015. The conference gathered altogether 26 delegates from 7 European countries. Acknowledgement to the Nordic Minister Council and VRI-Rogaland for financial support.

Nordic RAS conference in Aalborg

Norwegian Lobster Farm presented results from the project «Quantification of respiration and excretion rates in European lobster» under the PechaKucha sesjonen at the NordicRAS conference in Aalborg 9-11 October 2013. The project was partially financed by VRI Rogaland.

For more information:

No 33_Drengstig et al. 2013_Pecha Kucha

2nd flyer 2013 combined

Book of Abstracts

NordicRAS workshop program 2013

Kvitsøy Lobster Museum re-opens 1 June

The Kvitsøy Lobster Museum was re-opened  on 1 June.

Quantification of respiration and excretion rates

Available literature of metabolic rate in European lobster is sparse. In order to dimention RAS set-ups adequatly, more knowledge on basic respiration- and excretion rates are needed. Norwegian Lobster Farm is currently undertaking a comprehensive study together with the research institutes IRIS and AqVisor AS in Stavanger, and IMR in Bergen .

The study is partially financed by VRI-Rogaland.

AkvaPark Rogaland

Deling av kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

AkvaPark Rogaland skal bli en industriell landbasert akvakulturpark hvor flere ulike oppdrettsarter fra flere forskjellige bedrifter kan samlokaliseres. Prosjektet skal også tilrettelegge for å etablere et ressurssenter/­kompetansesenter som kan styrke næringsutviklingen i Norge generelt og næringsklyngen i Rogaland spesielt. Visjonen er at Matfylket Rogaland skal ta en aktiv lederposisjon i Norge og internasjonalt innenfor land­basert oppdrettsteknologi.

Rapporter ligger her:

AkvaPark Rogaland

Blue Planet rapport

Konjunkturbarometeret

Rapport_IRIS_Kompetansesenter

European Lobster Centre of Excellence

Norwegian Lobster Farm tar initiativ til Europeisk samarbeid

På initiativ fra Norwegian Lobster Farm ble det i etterkant av en hummerkonferanse i Padstow, UK i april 2013 arrangert et miniseminar for spesielt utvalgte kompetansesentra innenfor oppdrett av hummer. Målsettingen var å etablere et Europeisk nettverk som skal koordinere og styrke satsingen på hummeroppdrett i Europa. The European Lobster Centre of Excellence (ELCE) ble etablert med foreløpige samarbeidspartnere fra Norge, England, Island, Danmark, Irland og Spania.

Link til hummerkonferansen finner du her: Lobster conference Padstow April 2013 og her: Lobster experts gather in Cornwall

Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap

Norwegian Lobster Farm etablerer et kompetansesenter innenfor oppdrett av skalldyr i Rogaland

Forsknings- og utviklingsarbeidet som har foregått innenfor skalldyroppdrett i Rogaland er unikt og internasjonalt kjent. Miljøene i Rogaland representerer over 20 års akkumulert kunnskap innenfor oppdrett av porsjonshummer og kråkeboller, utsettingsforsøk med hummeryngel, samt havbeite med kamskjell og østers. Rogaland er derfor det fylket som i dag  har størst kunnskaps- og erfaringsbase på hele verdikjeden innenfor flere nye marine skalldyrarter i oppdrett.

Norwegian Lobster Farm gjennomfører et prosjekt som blant annet skal vise hvordan kunnskapsdrevet innovasjon kan øke mulighetene for å kommersialisere landbasert oppdrett av hummer, samt avdekke hvilke variabler som kan øke lønnsomheten i hummernæringen. I tillegg skal prosjektet utvikle effektive IT system med kraftige og enkle søkemuligheter for innlegging og utveksling av informasjon og data mellom aktører i en velfungerende næringsklynge.

Prosjektet er delvis finansiert av VestMarin og Rogaland fylkeskommune

Rapport finner du her:

Hummeroppdrett i kunstig sjøvann

Aquaculture Anywhere

I januar 2012 initierte Norwegian Lobster Farm et nytt prosjekt under forretningsområdet Aquaculture Anywhere (AA) i samarbeid med det spanske selskapet Gamba Natural S.L. Prosjektet skal dokumentere at det er mulig å produsere porsjonshummer i kunstig sjøvann nært høyt betalende markeder. Forsknings-prosjektet foregår i liten skala, men resultatene så langt er positive. Forsøket gjennomføres  i byen Medina del Campo en times kjøring nordvest for Madrid (ca. 1300 mo.h.).

Se mer her: http://www.youtube.com/watch?v=CcrPeVbEdEc

Vestlandsrådet støtter prosjekt for utvikling av metoder for stabil yngelproduksjon

Norwegian Lobster Farm AS fikk i 2007 finansiell støtte fra Vestlandsrådet for å utvikle metoder for stabil og kontinuerlig yngelproduksjon av hummer. Som første i verden har selskapet utviklet metoder for parring av hummer i kontrollerte omgivelser, og tilrettelagt for ny design av stamdyrsanlegg for seleksjonsforsøk.

Ved manipulering av kjemiske og fysiske vannparametre kan anlegget også faseforskyve og styre klekketidspunktet for rognhummer. Norwegian Lobster Farm vil dermed kunne befrukte og klekke hummer gjennom hele året.

Les artikkel fra Kyst.no

Rapport

Nyhetsbrev

Norwegian Lobster Farm