Det tredje årsmøtet for ELCE avholdt i Stavanger

Norwegian Lobster Farm gjennomførte i 2012 et prosjekt for å identifisere nye strategier og nye samarbeidskonstellasjoner som kan styrke muligheten for å oppnå kommersiell suksess med oppdrett av hummer. Dette prosjektet har direkte bidratt til å samle alle kjente europeiske aktører innenfor hummeroppdrett i et større nettverk. Nettverksarenaen European Lobster Centre of Excellence (ELCE) ble formelt stiftet i april 2013 i tilknytning til en større hummerkonferanse i Padstow, England. ELCE nettverket har hatt stor tilslutning på kort tid. Det andre årsmøte ble avholdt i New Berwick, Skottland i 2013 hvor nye medlemmer ble rekruttert. Dette illustrerer at denne type initiativ er etterspurt og at aktørene ser gevinsten av en slik sammenslutning.

Det tredje årsmøte ble avholdt i Stavanger og Kvitsøy den 18 – 19 mai hvor tilsammen 26 deltagere fra 7 europeiske land deltok. Vi takker Nordisk Ministerråd og VRI-Rogaland for støtte til å avholde konferansen.

Norwegian Lobster Farm