Kan deling av kunnskap gi konkurransekraft?

Norwegian Lobster Farm AS har nettopp avsluttet et prosjekt delfinansiert av VestMarin. Prosjektet hadde som mål å konsolidere kunnskap og næringsaktører innenfor hummeroppdrett, samt identifisere nye muligheter for å kommersialisere landbasert oppdrett av hummer. I tillegg skulle prosjektet utvikle et effektivt IT system med kraftige og enkle søkemuligheter for innlegging og utveksling av informasjon og data mellom aktørene.

Sluttrapport ligger her:

Sluttrapport_VestMarin_NLF_2013

Norwegian Lobster Farm