NordicRAS konferanse i Aalborg

Norwegian Lobster Farm presenterte resultater fra prosjektet «Kvantifisering av respirasjons- og ekskresjonsrater for Europeisk hummer» under PechaKucha sesjonen ved NordicRAS konferansen i Aalborg 9-11 oktober 2013. Prosjektet er delfinansiert av VRI Rogaland.

Mer informasjon finner du her:

No 33_Drengstig et al. 2013_Pecha Kucha

2nd flyer 2013 combined

Book of Abstracts

NordicRAS workshop program 2013

Norwegian Lobster Farm