Islandsk forskningsråd støtter etablering av hummeroppdrett

Hummeroppdrett basert på geotermiske varmekilder

Norwegian Lobster Farm har inngått samarbeid med Svinna verkfræði ehf. (http://www.svinna.is/) i Reykjarvik om å etablere en pilotproduksjon for oppdrett av porsjonshummer. Norwegian Lobster Farm har foretatt lokalitetsundersøkelser på flere aktuelle steder på Island som avdekket at det eksisterer et uutnyttet potensial for bruk av varmekilder til oppdrett. Svinna verkfræði ehf. og Norwegian Lobster Farm vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med relevante FoU miljøer og energiselskaper på Island. Prosjektet er en del av det Europeiske samarbeidsnettverket European Lobster Centre of Excellence (ELCE).

Link ligger her:  Tilsagn fra Islandsk forskningsråd

Norwegian Lobster Farm