Forskning og utvikling

Norwegian Lobster Farm har løst flaskehalser i liten og kontrollerbar skala

Selskapet har bygget biomasse i takt med kompetanse og har tilrettelagt et utviklingsløp som gjør det mulig å oppskalere oppdretts-produksjon av hummer i Norge og andre steder i verden. Selskapet har dokumentert verdikjeden (egg to plate) med over 60 fagrapporter,  populærvitenskapelige artikler, peer-review artikler, proceedings  og andre vitenskapelig innlegg gjennom de siste 13 årene.

Forretningskonseptet har derfor bakgrunn fra et langsiktig forsknings­prosjekt med dedikerte gründere som besitter en bred kunnskap om landbasert oppdrett av hummer.

Norwegian Lobster Farm