Teknologi

Norwegian Lobster Farm har utviklet og patentert en oppdrettsteknologi som er biologisk, teknologisk og økonomisk bærekraftig

Produksjonssystemet muliggjør en full utnyttelse av vannvolum i 3 dimensjoner og tilrettelegger for sporing av individer gjennom hele produksjonssyklusen. Teknologien gjør det dermed mulig å fôre og inspisere hvert enkelt individ daglig, selvrens i bur og kar, samt at hummeren kontinuerlig får tilført friskt oppvarmet sjøvann. Produksjonsmetoden er nesten fullt ut automatisert.

Resirkulering og rensing av sjøvann er viktig for å opprettholde et godt vannmiljø, og for å redusere kostnader relatert til oppvarming siden hummer vokser best ved 20 grader C. Systemet er både land- og modulbasert og tilrettelegger for intensiv oppdrett av hummer i oppvarmet sjøvann helt uavhengig av spillvarme fra forurensende industri.

Norwegian Lobster Farm