AkvaPark Rogaland

Deling av kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

AkvaPark Rogaland skal bli en industriell landbasert akvakulturpark hvor flere ulike oppdrettsarter fra flere forskjellige bedrifter kan samlokaliseres. Prosjektet skal også tilrettelegge for å etablere et ressurssenter/­kompetansesenter som kan styrke næringsutviklingen i Norge generelt og næringsklyngen i Rogaland spesielt. Visjonen er at Matfylket Rogaland skal ta en aktiv lederposisjon i Norge og internasjonalt innenfor land­basert oppdrettsteknologi.

Rapporter ligger her:

AkvaPark Rogaland

Blue Planet rapport

Konjunkturbarometeret

Rapport_IRIS_Kompetansesenter

Norwegian Lobster Farm