Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap

Norwegian Lobster Farm etablerer et kompetansesenter innenfor oppdrett av skalldyr i Rogaland

Forsknings- og utviklingsarbeidet som har foregått innenfor skalldyroppdrett i Rogaland er unikt og internasjonalt kjent. Miljøene i Rogaland representerer over 20 års akkumulert kunnskap innenfor oppdrett av porsjonshummer og kråkeboller, utsettingsforsøk med hummeryngel, samt havbeite med kamskjell og østers. Rogaland er derfor det fylket som i dag  har størst kunnskaps- og erfaringsbase på hele verdikjeden innenfor flere nye marine skalldyrarter i oppdrett.

Norwegian Lobster Farm gjennomfører et prosjekt som blant annet skal vise hvordan kunnskapsdrevet innovasjon kan øke mulighetene for å kommersialisere landbasert oppdrett av hummer, samt avdekke hvilke variabler som kan øke lønnsomheten i hummernæringen. I tillegg skal prosjektet utvikle effektive IT system med kraftige og enkle søkemuligheter for innlegging og utveksling av informasjon og data mellom aktører i en velfungerende næringsklynge.

Prosjektet er delvis finansiert av VestMarin og Rogaland fylkeskommune

Rapport finner du her:

Norwegian Lobster Farm