European Lobster Centre of Excellence

Norwegian Lobster Farm tar initiativ til Europeisk samarbeid

På initiativ fra Norwegian Lobster Farm ble det i etterkant av en hummerkonferanse i Padstow, UK i april 2013 arrangert et miniseminar for spesielt utvalgte kompetansesentra innenfor oppdrett av hummer. Målsettingen var å etablere et Europeisk nettverk som skal koordinere og styrke satsingen på hummeroppdrett i Europa. The European Lobster Centre of Excellence (ELCE) ble etablert med foreløpige samarbeidspartnere fra Norge, England, Island, Danmark, Irland og Spania.

Link til hummerkonferansen finner du her: Lobster conference Padstow April 2013 og her: Lobster experts gather in Cornwall

Norwegian Lobster Farm