Det Norske Måltid

Fagkonferanse under Det Norske Måltid

Det ble den 5. januar 2013 avholdt en fagkonferanse i tilknytning til Det Norske Måltid. Konferansen hadde deltagere fra forskning, næringsliv, politisk ledelse og aktører i Matfylket Rogaland. Norwegian Lobster Farm ble utfordret til å beskrive utfordringer knyttet til finansiering – skalering og hvilke drivere som er viktig for å lykkes med utvikling av nye arter og nye produkter.

Mer info finner du her:

Fagkonferansen under det Norske Måltid 2013

A.Drengstig_Fagkonferanse DNM 5 jan 2013

Norwegian Lobster Farm