Hummerkonferanse i Bergen

Den internasjonale hummerkonferansen ICWL ble avholdt i Bergen 19. – 24. juni 2011.

Se proceedings og newsletter her:

Book of Abstracts ICWL Bergen 2011

Newsletter

Norwegian Lobster Farm