Teknisk-biologisk risikovurdering

Norwegian Lobster Farm engasjerte i 2011 uavhengige fagmiljøer til å foreta en teknisk-biologisk risikovurdering for oppskalering av porsjonshummeroppdrett til kommersielle volumer. Rapporten konkluderer med at en kontrollert oppskalering er godt dokumentert og underbygget, samt at man i dag har nødvendig kunnskap og godt utviklet teknologi til å foreta videre oppskaleringer.

Norwegian Lobster Farm