Vestlandsrådet støtter prosjekt for utvikling av metoder for stabil yngelproduksjon

Norwegian Lobster Farm AS fikk i 2007 finansiell støtte fra Vestlandsrådet for å utvikle metoder for stabil og kontinuerlig yngelproduksjon av hummer. Som første i verden har selskapet utviklet metoder for parring av hummer i kontrollerte omgivelser, og tilrettelagt for ny design av stamdyrsanlegg for seleksjonsforsøk.

Ved manipulering av kjemiske og fysiske vannparametre kan anlegget også faseforskyve og styre klekketidspunktet for rognhummer. Norwegian Lobster Farm vil dermed kunne befrukte og klekke hummer gjennom hele året.

Les artikkel fra Kyst.no

Rapport

Nyhetsbrev

Norwegian Lobster Farm