Utvikler metoder for parring av stamdyr i kontrollerte omgivelser

Norwegian Lobster Farm har klart å få hummer til å parre seg i lukkede og kontrollerte omgivelser. Denne kunnskapen er av helt avgjørende betydning for at hummeroppdrett skal kunne etableres som industriell produksjon, og åpner for videre utvikling av avlsprogrammer.

Norwegian Lobster Farm