Utvikler fôr oppdrettshummer

Etter 5 års utvikling har Norwegian Lobster Farm har produsert det første vellykkede fôret til hummer som tilfredsstiller hummerens ernæringskrav. Prosjektet har inkludert testing på farge, tekstur og smak hos Gastronomisk Institutt, samt pelletens fysiske konsistens, tilvekst, dødelighet og fôrfaktor i selskapets egen produksjonsfabrikk.

Norwegian Lobster Farm