Patentert ny teknologi for oppdrett av hummer

Norwegian Lobster Farm tok i 2003 ut patent i 23 land i hele verden på den mest optimale teknologien for oppdrett av hummeryngel og porsjonshummer. Teknologien anses som en radikal innovasjon som gir krepsdyroppdrett et kvantesprang inn i fremtiden ved å løfte næringen fra å måle biomasse i 2-dimensjoner til 3-dimensjoner.

Teknologien muliggjør en langt lavere investeringsramme enn alle andre kjente teknologier i dag, samt at teknologien besitter alle nødvendige funksjoner i ett og samme design. patentet blir spådd å revolusjonere hummeroppdrett på global basis

Norwegian Lobster Farm