Operatørgrensesnitt

Norwegian Lobster Farm har utviklet et PC-basert operatørgrensesnitt for overvåkning og styring av hummerproduksjon.

Norwegian Lobster Farm