Automatiseringsløsninger for hummeroppdrett

Norwegian Lobster Farm har utviklet automatiserte løsninger for fôring av hummeryngel og porsjonshummer, sorteringsenhet for utsortering av IV-stadie yngel, automatisk deteksjon av døde dyr og automatisk deteksjon av skallskift.

Norwegian Lobster Farm