Stamdyr

I naturen skjer parringen på sensommeren i forbindelse med at hunnen skifter skall

Hunnen oppbevarer deretter hannens sperm i 12 måneder hvor hunnen bygger opp rogn i hodet (innrogn). Neste sommer gyter hunnen og eggene befruktes i det de flyttes fra hode til halen (utrogn). Eggene bæres så utvendig under halen i nye 12 måneder før larvene klekkes, nesten to år etter parringen. De nyklekte larvene slippes ut i vannmassene og gjennomgår 3 skallskifter i en frittsvevende fase hvor de følger havstrømmene. Når larvene når det fjerde stadiet søker de mot bunnen og finner seg skjul.

Norwegian Lobster Farm fisker rognhummer med dispensasjon fra lovverket. Fisket etter rognhummer ble fredet i 2008. Derfor startet Norwegian Lobster Farm i 2007 et prosjekt med fokus på å utvikle en levende genbank. Prosjektet utviklet verktøy for å selektere rognhummer utfra gitte egenskaper som er ønskelig i en landbasert produksjon, noe som igjen gjør selskapet mindre avhengig av villfanget rognhummer.

Norwegian Lobster Farm