Stabil yngelproduksjon

Landbasert oppdrett av porsjonshummer gjør det mulig å levere markedsklar hummer gjennom hele året

Norwegian Lobster Farm har utviklet metoder og biologiske protokoller som gjør det mulig å påvirke tidspunktene for gyting og klekking, og kan dermed produsere hummeryngel med gode vekstegenskaper hele året. Biologiske protokoller med standardiserte metoder for å tidfeste modningsperioden for hummerrogn, samt analysekart av rogn for å estimere klekketidspunktet for egg er utviklet.

Norwegian Lobster Farm