Porsjonshummerproduksjon

Landbasert oppdrett av porsjonshummer har tidligere vært ansett som umulig 

Hummer er utpreget kannibal gjennom hele livssyklusen, noe som gjør at de må holdes adskilt gjennom hele livssyklusen. Utfordringen har derfor vært å utvikle en teknologi som har alle de nødvendige egenskaper i ett og samme konsept. To amerikanske forskere konkluderte slik i 1995:

The ideal system for rearing lobsters individually should be relatively inexpensive to construct and operate, simple to maintain, based on automatic feeding and self-cleaning of tank and cages, maintain ideal water quality conditions, use space in three dimensions, enable high densities, conserve water at high temperatures, ensure good survival and permit easy access to the livestock for inspection and feeding. So far, no successful attempts have been made which incorporated all of these features into a single design” (Aiken & Waddy, 1995).

Norwegian Lobster Farm har utviklet en produksjonsprosess som tilfredsstiller alle de nødvendige kriteriene til lønnsomt landbasert hummeroppdrett. I vårt system tilbys hver enkelt hummer 2-3 daglige måltid med god ernæringsmessig sammensetning og hver sin leilighet med havutsikt. Teknologien gir oppdrettet porsjonshummer optimale vekstvilkår, god dyrevelferd og god biosikkerhet gjennom hele produksjons-syklusen.

Norwegian Lobster Farm