Marked

Stor etterspørsel – lite tilbud 

Europeisk hummer er et av verdens mest eksklusive sjømatprodukter og er ansett for å være et høystatusprodukt. Prisen på hummer er stabilt høy både nasjonalt og inter­nasjonalt, hvor prisen generelt øker med reduserende størrelse. Det er langt høyere etterspørsel enn tilbud i markedet, og med et estimert markedspotensial på over 50 tusen tonn, vil det naturligvis være underdekning i markedet i mange tiår fremover. Porsjonshummer har ingen konkurranse fra villfiske, siden størrelsen (20 cm / 300g) er under lovlig minstemål og det fiskes veldig små volum i Europa. Hummer er derfor en av de mest lovende oppdrettsartene man har i dag.

Utover dette, kan oppdrettsanlegg fra Norwegian Lobster Farm plasseres hvor som helst, og gjerne i nærhet av høyverdimarkeder. Konseptet er dermed i tråd med den globale utviklingen hvor lokal og bærekraftig produksjon av mat får stadig mer oppmerksomhet.

Norwegian Lobster Farm